สัมภาษณ์นักเรียนมัธยมของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งถูกเทรนให้เป็นหมออาสาของคลินิคหมอภาษาอังกฤษที่โรงเรียน

สัมภาษณ์เด็กประถมหนึ่งโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สัมภาษณ์นักเรียนมัธยมที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นหมออาสา
หนึ่งในทีมงานหมออาสาของโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
นักเรียนประถมก็ชอบเรียนการอ่านด้วยโฟนิคส์ เพราะทำให้มีความมั่นใจ และนำไปสอนเพื่อนได้อีกด้วย