โครงการนี้ "มหัศจรรย์" ครูภาษาไทยสามารถสอนภาษาอังกฤษได้ ( หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ )
คุณครูผู้นำคลินิคหมอภาษาอังกฤษที่โรงเรียนยุพราช " เด็กได้ประโยชน์โดยตรง"

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ "โครงการนี้จะดีมากถ้าทำกับเด็กทุกคน" ( เชียงคำวิทยาคม พะเยา)
ครูฝรั่งคิดว่านักเรียนไทยควรถูกสอนให้อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ๋ให้มากๆ ด้วยหลักสูตรโฟนิคส์ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อการออกเสียงที่ถูกต้อง

ครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา " นักเรียน กล้าพูด กล้าสื่อสาร ทำให้กิจกรรมบรรลุถึงวัตถุประสงค์"
หลักสูตรนี้เตรียมพร้อมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี (ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์)