นิทรรศการสื่อการสอน


รวมคลิป ดร อินทิรา สรุป "ครูไทยเก่งกว่าฝรั่งในการทำสื่อการสอน"
แยกคลิป

ครูสาธิตการใช้สื่อการสอน (mini-teach) อีเงียบ Silent E
สื่อ สระที่ควบคุมด้วยตัว r (R controlled vowels)

ครูสาธิตการใช้สื่อการสอน ( mini-teach) คำที่ลงท้ายด้วยตัวอี และเติม ing

ตรวจคุณภาพของสื่อไอซีทีที่คุณครูทำเพื่อใช้สอนนักเรียนถอดรหัสคำภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลจากคลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา การใช้ไอซีทีในการทำสื่อการสอนการฝึกทักษะการอ่านระบบถอดรหัส (Best Use of ICT in Teaching Decoding Skills)
ตรวจคุณภาพสื่อการสอนที่ทำโดยทีมงานคลินิคหมอภาษาอังกฤษของโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี


สื่อของอนุบาลสมุทรสงครามที่คลินิคหมอภาษาอังกฤษที่โรงเรียนช่วยกันทำเพื่อสอนนักเรียนทั้งโรงเรียน