อ่านเรื่อง Dolphins โดย นักเรียนประถม 6 ของอนุบาลปทุมธานี ลีลาน่ารักมาก
อ่านสุนทรพจน์ที่มีชื่อ โดย นักเรียนประถม 6โรงเรียนอนุบาลสามเสนอ่านบทอ่านคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนประถม 6 โรงเรียนอนุบาลประทุมธานี


อ่านบทอ่านคณิตศาสตร์ What is Mathematics? โดยนักเรียนมัธยม 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


สุนทรพจน์ My Beloved King โดย นักเรียนมัธยม 6 โรงเรียนเดชาพัฒนายานุกูล ปัตตานี