ตัวอย่างครู โรงเรียนมัธยมบ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี อ่านบทกลอนด้วยวิธีการอ่านออกเสียงระบบโฟนิคส์ ( ถอดรหัสตัวอักษรให้เป็นเสียง )

ครูอ่านบทอ่านวิทย์และคณิต คลิคที่นี่